FSO - Fria Förskolor

Vi är medlemmar i FSO - Fria Förskolor.


FSO är en nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor i Sverige. FSO är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definerat organisationens uppdrag.


”att utifrån ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan”.


För FSO går detta uppdrag i linje med de grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen (IKA) 1995, och som i likhet med medlemmarnas uppdrag ligger till grund för FSO:s verksamhet.

FSO:s arbete värnar såväl barnens trygghet och individuella säkerhet och integritet som medlemsförskolorna och deras personals möjlighet till en god och trygg arbetsmiljö. Förskolorna kan då ge barnen de verktyg och förutsättningar de behöver för sin utveckling. FSO välkomnar därför varje initiativ som syftar till att stärka barnens trygghet och möjlighet att utvecklas i sin egen takt och på bästa sätt tillgodogöra sig lärande och utveckling.