En dag på Solvingen

Förskolan öppnar kl6:30 (ramtider 6:30-18:30)

  • 8:00-08:30

Vi äter frukost tillsammans.

  • 9:15-11:15

Dagens pedagogiska planerade aktiviteter börjar.

Måndag och torsdag går hela barngruppen till skogen. Där vi leker, samtalar och upptäcker vår natur. Tisdag har uppföljning av måndagens aktivitet tillsammans med barngruppen samt skapandeverksamhet. Onsdag fokuserar vi på motion, hälsa och hygien. Då brukar vi ha gympapass på gården & samtalar om kroppen. Fredagar är det alltid sångstund samt barnens egna val.


Eftersom vi har en relativt enkel gård så är det viktigt för oss att använda skogen som resurs. Vi tar med oss pedagogiskt material ut och genom för aktiviteter i skogen. Vi är utomhus i alla väder så det är viktigt att ha med kläder efter väder.  


  • 11:30-12:30

Lunch, alla barn och personal äter tillsammans. Lunchen kommer från Claessons andra Restaurang.


  • 13:00-14:00

Vila, de allra yngsta barnen sover i sina vagnar på gården. Barnen sover ute i alla väder så det är viktigt att ha med kläder efter väder.

De äldre barnen har läsvila/liggvila inomhus samt lugn aktivitet efteråt. Där barnen skall få tid till återhämtning.


  • 14:30-15:00

Mellanmål- Vi försöker äta utomhus i största möjliga mån.

På fredagar serverar vi korv och bröd.


  • 15:00-18:30

Barnens val - vi är utomhus i störts möjliga mån.


  • 18:30

Förskolan stänger för idag


Kolla gärna in vårt galleri för att se bilder från verksamheten