En dag på Solvingen

Förskolan öppnar kl6:30 (ramtider 6:30-18:30)

8:00

Vi äter frukost tillsammans.

9:15

Dagens pedagogiska planerade aktiviteter börjar.

Måndag och torsdag går hela barngruppen till skogen. Där vi leker, samtalar och upptäcker vår natur. Tisdag har uppföljning av måndagens aktivitet tillsammans med barngruppen samt skapandeverksamhet. Onsdag fokuserar vi på motion, hälsa och hygien. Då brukar vi ha gympapass på gården, samtalar om kroppen och hur man håller efter sin hygien. Fredagar är det alltid sångstund samt barnens egna val.

11:30

Lunch, alla barn och personal äter tillsammans. Lunchen kommer från Claessons andra Restaurang.

13:00

Vila, de allra yngsta barnen sover i sina vagnar på gården.

De äldre barnen har läsvila samt lugn aktivitet efteråt. Där barnen skall få tid till återhämtning.

14:30

Mellanmål

Vi försöker äta utomhus så mycket som det går.

På fredagar serverar vi korv och bröd.

15:00

Barnens val

18:30

Förskolan stänger för idag


Våra öppettider är 6:30-18:30.